Аутор: Григорије Ниски (335-394)

Радови у часопису „Саборност“

  1. О покоравању Сина Оцу [# 3-4/XII (2006)]
  2. О разлици суштине и ипостаси [# 1-2/XII (2006)]