Аутор: Максим Исповедник

Радови у часопису „Саборност“

  1. Одговори Таласију [# 1-4/VIII (2002)]
  2. Одговори Таласију - 10 [# 1-2/XII (2006)]
  3. Одговори Таласију - 4-6 [# 1-4/X (2004)]
  4. Одговори Таласију - 7-9 [# 1-4/XI (2005)]