Аутор: Зоран Пантић (1963-)

Издања

  1. Песмарица „Бесмртно пролеће“
  2. Песмарица „Додир вечности“
  3. Песмарица „Небеске харфе“
  4. Песмарица „Невидљива спона“

Радови у часопису „Саборност“

  1. О Господе! [# 2/XIV (Преображење 2008)]