Аутор: Георгије Флоровски (1893-1979)

Издања

  1. Сабрана дела о. Георгија Флоровског на српском језику - прво коло

Радови у часопису „Саборност“

  1. Есхатологија у патристичко доба: Увод [# 3-4/IV (1998)]
  2. Критика због незаинтересованости за догмате [# 1-4/X (2004)]
  3. Поштовање светитеља [# 1-2/VI (2000)]
  4. Тама ноћи [# 3-4/IV (1998)]