Аутор: Венијамин Таушановић (1884-1952)

Издања

  1. Да нам буде милостив Господ
  2. Остајем са стадом својим