Аутор: Предраг Драгутиновић (1972-)

Радови у часопису „Саборност“

  1. Значај археологије за истраживања историјског Исуса [приказ - расправа]  [PDF 0.55 MB] [# IV (2010)]
  2. Има ли смисла трагати за првобитним смислом? Теолошки значај историјско‑критичке методе  [PDF 0.65 MB] [# III (2009)]
  3. Нови домети историјске психологије Новог завета као теолошко‑херменеутичке дисциплине [приказ - расправа]  [PDF 0.58 MB] [# III (2009)]
  4. Нови завет и философија [приказ]  [PDF 0.53 MB] [# V (2011)]
  5. Новозаветна наука и савремене религијске студије [приказ]  [PDF 0.52 MB] [# V (2011)]
  6. Социјална правда у Новоме завету  [PDF 0.72 MB] [# IV (2010)]