Аутор: Зоран Крстић (1962-)

Издања

 1. Хришћанство у вртлозима савремености
 2. Црква у друштву — у прошлости и садашњости

Радови у часопису „Саборност“

 1. Il nuovo incontro della Chiesa Ortodossa Serba con la modernità  [PDF 0.54 MB] [# II (2008)]
 2. Impact of the Economical Crisis on the Social Structure of the European Society  [PDF 0.67 MB] [# VI (2012)]
 3. Political Aspects of Religion, Religious Freedom and Religious Tolerance at the Time of the Emperor Constantine and Today  [PDF 0.72 MB] [# VII (2013)]
 4. Some Points of View in Topicalities of Canons of the First‑Second Regional Council at Constantinople  [PDF 0.55 MB] [# III (2009)]
 5. Клерикализам и лаицизам — две крајњости у разумевању служби у Цркви  [PDF 0.68 MB] [# VI (2012)]
 6. Могућности теолошке употребе појма солидарност у српској теологији  [PDF 0.49 MB] [# V (2011)]
 7. Могућности хришћанског теолошког мишљења у постмодерности  [PDF 0.74 MB] [# VIII (2014)]
 8. Рецензија "Православног катихизиса - Уџбеника за VI разред основне школе" аутора епископа Игнатија Мидића [# 3/XIV (Божић 2008)]
 9. Рецензија „Православног катихизиса - Уџбеника за III и IV разред средњих школа“ аутора епископа Игнатија Мидића [# 1-2/XII (2006)]
 10. Рецензија „Православног катихизиса - Уџбеника за V разред основне школе“ аутора епископа Игнатија Мидића [# 3-4/XII (2006)]
 11. Солидарност као теолошки појам у социјалним документима Римокатоличке Цркве  [PDF 0.57 MB] [# IV (2010)]
 12. Традиционални верници као пастирски проблем и изазов  [PDF 0.53 MB] [# V (2011)]
 13. Црква и европске интеграције  [PDF 0.73 MB] [# IX (2015)]