Аутор: Драган Журжевић

Радови у часопису „Саборност“

  1. Дневник нерођене девојчице [# 2-3/II (1996)]
  2. Све је смислено [# 3-4/I (1995)]