Аутор: Родољуб Кубат (1969-)

Радови у часопису „Саборност“

  1. Septuaginta adversus Textum Masoreticum, Критика старосавезног текста на примеру Ис 9, 6 [расправа]  [PDF 0.55 MB] [# IV (2010)]
  2. Критичко разматрање пренаглашавања историјско‑критичке методе у библијској егзегези [приказ - расправа]  [PDF 0.56 MB] [# III (2009)]