Издања у години: 2009

Издања

  1. „Сећање на будућност“, друго, допуњено издање
  2. Великоорашка Црква и парохија
  3. Песмарица „Небеске харфе“

Часопис „Саборност“

  1. Саборност III (2009)