Издања у години: 2013

Издања

  1. „Браничевски весник“ (5/IV, 2013)
  2. Res Publica — изабране студије и есеји
  3. Да истинујемо у љубави — Званични богословски дијалог Православне и Римске Католичке Цркве
  4. За мир свега света… и сједињење свих — Богословски дијалог Православне Цркве са Древноисточним (нехалкидонским) Црквама
  5. Над Мемоарима Проте Матије — Вештина ћутања
  6. Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске 1931–1941
  7. Песмарица „Невидљива спона“
  8. Свети цар Константин Велики — Историјски и теолошки аспекти Миланског едикта
  9. Тихи глас

Часопис „Саборност“

  1. Саборност VII (2013)