Издања у години: 2015

Издања

  1. „Браничевски весник“ (7/VI, 2015)
  2. Кнез Милош и Пожаревац
  3. Остајем са стадом својим
  4. Филозофске студије (31/2015)

Часопис „Саборност“

  1. Саборност IX (2015)